Formulář odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy pro nákup v internetovém obchodě castellonhatscaps.eu

 

Kupující:

Adresa:

Email
Telefon:

Číslo objednávky:

Prodávající:

AKSANA s.r.o., eshop: castellonhatscaps.eu

Náměstí 31, Nasavrky, 538 25  

Místo a datum:

Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku


Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal ................................................................................ Kč, včetně DPH. Toto jsem od Vás obdržel dne ................... (číslo faktury ..............).
Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu (vyberte jednu z možností).
Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo:............................................., vedený u .................................................

 


S pozdravem,

Podpis